Nieuwe professionaliseringsthema’s schoolleidersregister

Deze week verkennende gesprekken met het schoolleidersregister over nieuwe professionaliseringsthema's voor schoolleiders. Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar. In gesprek met Jelle Jolles en wetenschappelijke inzichten rondom leren.  Brede ontwikkeling is voorwaardelijk voor cognitief leren, wordt ondersteund door de wetenschap!

© Groot’s Onderwijsadvies 2019